• Bij afwezigheid van dr Robben kunt U zich wenden tot de wachtdienst:
  •  Bel het nummer

    014 410 410,

  •  

    een computerstem zal u vragen de postcode in te geven.
    U wordt vervolgens rechtstreeks doorgeschakeld met de dokter van wacht.

  • Huisartsenwachtpost Turnhout 

APOTHEKER VAN WACHT

http://www.apotheek.be/ of bel tel/ 0900/10500