• Bij afwezigheid van de artsen kunt U zich wenden tot de wachtdienst:
 • Van maandag tot vrijdag is de wachtpost in Turnhout niet geopend.
  U kan echter wel terecht bij de plaatselijke wachtdienst in uw gemeente van 18u00 ’s avonds tot 08u00 ’s morgens.
  Bel het nummer

  014 410 410,

  een computerstem zal u vragen de postcode in te geven.
  U wordt vervolgens rechtstreeks doorgeschakeld met de dokter van wacht.

APOTHEKER VAN WACHT

http://www.apotheek.be/ of bel tel/ 0900/10500