• Dr Robben aanvaardt geen nieuwe patiënten.
  • Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  • Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is. Wegens Covid-19 worden voorschriften ook via mail bezorgd, aan u of aan uw apotheker om contacten te vermijden.
  • Probeer steeds op tijd te komen, om andere mensen niet te laten wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.
  •  Uw huisarts mag enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.
  • Bij afwezigheid van de artsen kunt U zich wenden tot de wachtdienst