Vaccin tegen hersenvliesontsteking: Bexsero

Onlangs is een nieuw vaccin geïntroduceerd tegen hersenvliesontsteking van de groep meningokokken B : Bexsero

  • Meningokokken veroorzaken een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Er bestaan verschillende types: meningokok type B, type C.
  • Een meningokokkeninfectie kan in de loop van enkele uren levensbedreigend zijn en begint meestal met een griepachtige toestand. Bij deze vorm komen huidbloedingen vaak voor (soms kleine rode puntjes tot grote rode vlekken), deze nemen snel in aantal en omvang toe, als teken van levensbedreigende situatie.
  • Vooral kinderen van 1 tot 5 jaar en jongvolwassenen worden erdoor getroffen.
  • De meeste mensen hebben voldoende weerstand tegen de ziekte. Een groot aantal mensen is drager van de bacterie zonder ziek te worden.
  • Bescherming tegen meningokokken B is nu mogelijk door vaccinatie. Het meningokokken B-vaccin maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema en wordt niet bij Kind en Gezin toegediend. Indien je deze vaccinatie wenst voor je kind, bespreek je dit best met je behandelend arts. Het vaccin kost €87 en wordt niet terugbetaald.