Mijn Gezondheid

Op de website: www.mijngezondheid.be  kan u veel informatie vinden in verband met uw  gezondheid.

Mijngezondheid is een online gezondheidsportaal, ook wel “Personal Health Viewer” genoemd. Via deze centrale toegangspoort krijgt u zicht op verschillende persoonlijke gegevens over uw gezondheid en over gezondheid in het algemeen. Het gaat onder andere om :

informatie over uw gezondheidstoestand, bijv. van uw huisarts, uw specialist, uw apotheker…;
administratieve informatie, bijv. over terugbetalingen via uw ziekenfonds;
informatie over uw wilsverklaringen, bijv. uw registratie als orgaandonor;
betrouwbare, verstaanbare informatie over ziekte en gezondheid;
betrouwbare gezondheidsapps die gevalideerd zijn door de overheid;
informatie over patiëntenverenigingen en lotgenotenverenigingen voor specifieke aandoeningen.